Navigation

 ·   Wiki Home
 ·   Wiki Help
 ·   Categories
 ·   Title List
 ·   Uncategorized Pages
 ·   Random Page
 ·   File Upload
 ·   Uploaded Files
 ·   Recent Changes
 ·   RSS
 ·   Atom
 ·   What Links Here

Active Members:

Search:

 

Create or Find Page:

 

View E-commerce strategie: definitie

E-commerce strategie
Een E-commerce strategie is de bepaling van en keuze uit alternatieven op hoofdlijnen op het gebied van de promotie en verkoop van produkten en diensten van een bedrijf op internet.  De horizon van een E-commerce strategie ligt over het algemeen op 3 jaar.
Een strategie bestaat uit een streefbeeld waar je over drie jaar wilt staan, en een plateau planning om er te komen.
Gezien het feit dat de ontwikkelingen op internet nog steeds zich zeer snel opvolgen, is flexibiliteit van de strategie een noodzakelijk onderdeel. Het ligt dan ook voor de hand om alleen het eerste plateau concreet te definieren. Dit in de wetenschap dat het tweede en derde plateau toch anders zullen worden dan je bij de vaststelling van de strategie dacht.
De E-commerce strategie is ondergeschikt aan de ondernemingsstrategie

E-commerce Roadmap
De E-commerce roadmap is een aanpak om tot de ontwikkeling van een E-commerce strategie te komen. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Omgevings analyse
Deze bestaat uit een beschrijving van het gedrag van de afnemers/doelgroep op internet, de belangrijkste internet trends en ontwikkelingen bij de concurrentie

2. Strategie
De strategie wordt gebaseerd op de resultaten uit stap 1. Deze worden afgezet tegen de bestaande situatie van het bedrijf: hoe staat het me de mogelijkheid om op korte termijn de IT-systemen te koppelen aan internet, is de organsiatie ingericht voor direct klantcontact, hoe snel kunnen we de organisatie aanpassen aan een Multichannel-definitie marktbewerking, is er sprake van kanaalconflicten.


3. Uitwerking streefbeeld

4. Plateauplanning

5. Consequenties voor de organisatie