Navigation

 ·   Wiki Home
 ·   Wiki Help
 ·   Categories
 ·   Title List
 ·   Uncategorized Pages
 ·   Random Page
 ·   File Upload
 ·   Uploaded Files
 ·   Recent Changes
 ·   RSS
 ·   Atom
 ·   What Links Here

Active Members:

Search:

 

Create or Find Page:

 

View E-prover

De E-prover is een model om de conversie van websites te verhogen. Daarbij is het niet noodzakelijk dat het alleen gaat om verkopen. Het is toepasbaar op alle acties van de gebruiker van de site: informatie aanvragen, abonneren op een nieuwsbrief, produkt aanschaffen enz.

*Het verkoopproces op internet in vijf stappen*
Het verkoopproces op internet is vergelijkbaar met dat in de traditionele retailwereld. Vragen die spelen zijn: Hoe trek ik - online én offline - meer bezoekers naar mijn winkel? Hoe haal ik meer kopers uit mijn bezoekersstroom? Hoe verkoop ik kopers méér? In welke onderdelen van de winkelformule moet ik investeren om een zo hoog mogelijk rendement te halen? Factoren die daarbij nadrukkelijk een rol spelen zijn het assortiment, de presentatie in de winkel en bijvoorbeeld de service.Vergeleken met de traditionele retailwereld is de internetwereld echter nog erg nieuw. Er zijn nog maar weinig gegevens bekend over het effect van verschillende campagnes of van bijvoorbeeld verschillende functionaliteiten op de website. Daardoor is het vaak moeilijk te bepalen wat wel en niet op een website te doen. Door te gaan meten kun je hier inzicht in krijgen: meten is weten. Bovendien levert het meten via internet veel sneller resultaat op dan het meten in de traditionele media. Waar we in traditionele media praten over het resultaat na enkele maanden, praten we in digitale media over instant resultaat.De E-prover methodiek onderscheidt voor het verkoopproces op internet vijf fasen (zie afbeelding). Het begint allemaal met het naar de site komen, dat goed meetbaar is aan het aantal hits op bijvoorbeeld de homepage. Vervolgens gaan de bezoekers rondkijken op de website. In de derde stap kiezen de bezoekers door een product of invulformulier aan te klikken. De stap daarna is dat de bezoekers het invulformulier ook daadwerkelijk invullen en versturen of het product kopen. In de laatste stap komen de bezoekers van de website ook weer terug naar de site. Het uiteindelijke doel is de conversie naar iedere volgende stap te maximaliseren zodat je een maximaal rendement met de website behaalt.

*Zijn de drivers van succes al e-proof?*
Om het rendement op de website te kunnen verbeteren is het van belang eerst te weten hoe hoog de conversieratio is tussen de verschillende stappen. Het mag duidelijk zijn dat hoe hoger de conversieratio is, des te hoger het rendement is dat op de website wordt gemaakt. Immers hoe meer mensen er komen, des te meer er ook zullen gaan kijken, kiezen, kopen en terugkomen. Om aan te kunnen geven waarom mensen op websites doorstromen of afhaken naar een volgende stap hebben wij drivers van succes in de stappen van het verkoopproces geïdentificeerd. De drivers van succes bepalen of bezoekers van een website een stap al dan niet doorlopen en doorgaan naar de volgende fase.

*Meten = weten*
Aan de hand van het E-prover dashboard verkrijgen we inzicht in conversie en achterliggende factoren. Het dashboard kan naar keuze per stap een aantal meetwaarden presenteren. Bijvoorbeeld aantallen bezoekers, percentages bezoekers en geldbedragen of tijd gespendeerd op de website. Daarnaast kan gevarieerd worden in een aantal dimensies, zoals tijdsperiode, productcategorieën, herkomst van bezoekers en type klant. Het dashboard kan zo laten zien waar, bij welk product, op welk tijdstip een uniek geïdentificeerde bezoeker besluit het verkoopproces af te breken of tot aankoop over te gaan. Via het dashboard kunnen – door de relevante databases te koppelen – ook de gegevens uit de verschillende media gecombineerd worden. Zo kan gemeten worden welke kopers op de website goede of juist slechte klanten zijn en of een telefonische lead nu ook daadwerkelijk tot aankoop is overgegaan.
Het dashboard geeft een indicatie welke sets van drivers - behorende bij een van de stappen in het verkoopproces - verhoudingsgewijs beter en slechter werken. Uitgedrukt in de van tevoren vastgestelde meetwaarden geeft het dashboard per verkoopstap aan of bovengemiddeld, ondergemiddeld of gemiddeld gepresteerd wordt. Door bijvoorbeeld de dimensie tijd te variëren van jaar één naar jaar twee, of in te zoomen op een lager niveau (maanden, dagen, uren) ontstaat dynamisch een gedetailleerd inzicht in de performance van de e-commerce-activiteiten.


*Continu verbeteren*
Toont een analyse van de conversieratio’s aan dat de conversie tussen de stappen achterblijft bij de doelstellingen? Dan kan bekeken worden welke drivers op de website beter moeten worden ingevuld. Het E-prover implementatiemodel biedt een uitgangspunt voor het continu verbeteren van de website. Om over te kunnen gaan tot het verbeteren van een website is het essentieel dat de doelstelling en doelgroep van de website helder is. Aan de hand hiervan kan bepaald worden welke onderdelen van belang zijn om te meten. Heeft een website als doel producten te verkopen dan moeten we andere elementen van de site meten dan wanneer het doel is e-mailadressen te werven. Blijkt na het meten dat de conversie tussen de stappen niet voldoet aan de doelstellingen, dan dient het doel en de doelgroep van de website ook weer als uitgangspunt om de invulling van de drivers van succes te beoordelen. Richt een site zich op jongeren dan stelt dit hele andere eisen aan de vormgeving dan wanneer een site zich richt op ouderen. Uit de analyse van de invulling van de drivers van succes kan blijken dat elementen van de website heringericht moeten worden. Afhankelijk van de omvang van de gesignaleerde problemen kan besloten worden hier nog een business case en een prioriteitenstelling voor op te stellen. Zijn de wijzigingen eenmaal doorgevoerd, dan stelt het E-prover dashboard je direct weer in staat te meten wat het rendement van de wijzigingen is.

Category:Conversiemanagement

Categories: