Navigation

 ·   Wiki Home
 ·   Wiki Help
 ·   Categories
 ·   Title List
 ·   Uncategorized Pages
 ·   Random Page
 ·   File Upload
 ·   Uploaded Files
 ·   Recent Changes
 ·   RSS
 ·   Atom
 ·   What Links Here

Active Members:

Search:

 

Create or Find Page:

 

View Multichannel: definitie

Multichannel is een veel gebruikt begrip waarbij er nogal veel definities doorelkaar lopen. Met name financiele dienstverleners gebruiken vaak het begrip multichannel wanneer ze via verschillende labels gebruik maken van verschillende distributiekanalen. Dus het ene label maakt gebruik van tussenpersonen en het andere label is een direct writer. Dit laatste is eigenlijk een oneigenlijk gebruik van het begrip multichannel.

Een Category:Multichannel aanbieder maakt onder 1 label gebruik van meerdere distributiekanalen: internet, telefoon, catalogus, retail.

Hierbij zijn verschillende varianten mogelijk al naar gelang het aantal kanalen wordt ingezet.
Er bestaan grofweg twee soorten multichannel modellen: het directe model waarbij de catalogus en/of internet leidend is en de andere kanalen ondersteunend. Het het retailmodel waarbij internet en telefoon ondersteunend zijn aan de fysieke lokaties. Alle andere multichannel business modellen zijn varianten op deze twee thema’s.

Categories: